8 ekonomi-appar som ger dig en bättre privatekonomi

Spread the love

Har du svårt att få koll på ekonomin, eller tycker du kanske det är tråkigt att budgetera med papper och penna?

Om så är fallet är det en god idé att installera en ekonomi-app; dels för att du lättare ska kunna hålla nere kostnaderna, och dels för att du ska kunna nå dina sparmål på ett enklare sätt. Nedan följer åtta ekonomi-appar som lämpar sig perfekt för privatpersoner som vill hålla koll på sin ekonomi.

8 bra appar för privatekonomi för iOS och Android

  1. Pennies: Hjälper dig hålla koll på dina utgifter.
  2. Mina tjänster: Håller koll på alla dina prenumerationsutgifter.
  3. TINK: Visar dina utgiftsposter, och kan kopplas ihop med konto- samt kreditkort.
  4. Cash Check: Lagrar, visar och kategoriserar dina utgifter så att du enklare kan hålla koll på dina pengar.
  5. Sparlabbet: En mobil applikation som förutser hur mycket pengar du kan spara över tid.
  6. Kaching: En budget-applikation som du kan skapa vecko- samt månadsbudgetar med.
  7. Spara kvittot: Sparar dina kvitton digitalt, så att du lättare kan hålla koll på dina utgifter.
  8. Mint: Påminner dig när det är dags att betala räkningarna.

Nedan pratar vi mer om de appar som precis nämnts i större detalj.

1. Pennies – en app som kartlägger dina utgifter (50 kr)

Pennies finns tillgänglig för både Android samt iOS, och kostar i skrivande stund 50 kronor på båda av plattformarna. I applikationen får du möjlighet att ange en fast summa för en specifik kategori såsom exempelvis matinköp, med mål att du inte ska överskrida den uppsatta gränsen.

Du måste uppge hur mycket du spenderar manuellt i appen, men i samband med att du gör så drar appen av den belopp du för in per automatik för att därefter räkna ut hur mycket du får spendera inom samma kategori dagligen, för att inte din budget ska spricka.

2. Mina tjänster – en app som kartlägger dina prenumerationsutlägg (gratis)

Mina Tjänster-appen är förvisso inte en renodlad ekonomiapplikation, men då man enkelt kan kartlägga i princip samtliga prenumerationsutgifter ger appen dig en svårslagen ekonomisk överblick. Appen är gratis för både iOS samt Android, och du kan såväl säga upp som byta avtal direkt i appen.

Du kan dock inte skaffa ett samtlingslån och därmed sänka dina lånekostnader (som faktiskt också är en fast avgift) med hjälp av applikationen, vilket är något du kan göra via en låneportal likt den som Enklare erbjuder.

I videon nedan demonstrerar Youtubern ”I am so happy” hur Mina Tjänster fungerar.

3. TINK – en app som hjälper dig hålla koll på dina utgifter (gratis)

I TINK kan du lägga in dina betal- och/eller kreditkort, och som en konsekvens av det får du ta del av en automatiserad överblick gällande hur du spenderar dina pengar. Precis som Mina Tjänster är även TINK gratis, men till skillnad från Mina Tjänster blir du här notifierad såvida du är på väg att överskrida dina uppsatta budgetmål.,

Läs mer: Så skapar du en VPN-server hemma

4. Cash Check – en visuellt snygg ekonomiapplikation (gratis)

Cash Check hjälper dig hålla dina budgetmål tack vare en smart budgetfunktion som kategoriserar dina utgifter per automatik, men bara såvida du uppger dina utgiftsposter manuellt. Cash Check är gratis och finns tillgänglig för iOS samt Android.

5. Sparlabbet – hjälper dig planera ditt sparande (gratis)

Sparlabbet ger dig spartips kontinuerligt, men appens starkaste funktion är att den kan förutse hur mycket du sparar över tid såvida du uppger hur mycket pengar du ämnar spara månatligen i appen. Sparlabbet räknar även ut hur stora ränteintäkter du får ta del av tack vare ditt sparande.

Tips: Det finns även bra ekonomiappar för kreditkort

6. Kaching – en kostnadsfri budgetapplikation (gratis)

Kaching hjälper dig sätta upp en vecko- alternativt en månadsbudget, och dess mest nyskapande funktion består av att du får möjlighet att skapa en gemensam budget såvida ni är fler i hushållet.

7. Spara kvittot – ger dig en bättre koll på dina pengar (gratis)

Med Spara kvittot får du möjlighet att spara dina kvitton digitalt. Det är en mycket god idé; dels för att du får en bättre ekonomisk översyn, och dels för att alla som laddar ner appen värnar om miljön då pappersförbrukningen minskar.

Dina kvitton skickas till din e-postadress per automatik, och om du handlar hos en återförsäljare som inte samarbetar med Mina kvitton kan du istället välja att fotografera kvittot för att därefter spara det i applikationen.

8. Mint – påminner dig när du ska betala dina räkningar (gratis)

Mint är en kostnadsfri ekonomi-app vars mest unika funktion är att den skickar ut en notis i samband med att förfallodatumet går ut på dina räkningar. Du kan även använda dig av Mint i syfte att skapa en budget, så även en plan gällande ditt framtida sparande.