Data som krävs för solceller

Spread the love

Det är ingen hemlighet att solceller och förnybar energi är det bästa för vår miljö och klimatet. Är du intresserad av att skaffa solceller, vill du förmodligen även ha koll på hur mycket data som krävs för att installera och ha igång solceller.

Har du ett solcellssystem installerat kommer den omvända runt 10 – 15 % av energin till el. Dock skiljer sig denna siffra beroende på vilken slags modul du har installerad, hur mycket sol som cellerna tar del av och hur mycket taket lutar.

Solen är inte lika stark i Sverige som i andra länder, men det finns fortfarande goda möjligheter för solcellerna att omvandla energi så att du klarar dig. Speciellt om cellerna är riktade bort från skugga så att direkt solljus skiner på solcellen.

Analys visar att siffran ligger på runt 800 till 1000 kWh per installerad solcell kWp om man tittar på Sverige. Vill du få fram ännu mer exakt data kan du göra en solcellskalkyl. Det finns flera kalkyler tillgängliga för att mäta solinstrålningen på ditt tak under 2020. Ett bra verktyg att använda är EU-kommissionens PVGIS 5 som du hittar här: https://ec.europa.eu/jrc/en/pvgis

Ju större yta du har, desto mer energi kommer skapas. Det gäller även den data som krävs. Det finns några tips som du kan dra nytta av om du vill försöka få ut mer el från dina solceller.

Det bästa är att ha solcellerna installerade mot söder och lutningen på cellerna bör vara mellan 20 – 70 grader. Ska du installera solceller är det även bäst att installera dem på ett tak eftersom dessa oftast får mer solljus än andra områden på din tomt. Se till så att inte träd skymmer taket eftersom detta drar ned elproduktionen.

Solceller är absolut en av de bästa alternativen för dig som vill vara klimatsmart. Även om tillverkningen av solcellsmoduler tar stryk på miljön, är det fortfarande ett val som är bättre jämfört med andra energikällor.